Jornades de Dret català a Tossa

Jornades de Dret Català a Tossa:

Universitat de Girona.Institut de Dret Privat Europeu i Comparat


Des de 1982, i ininterrompudament durant gairebé quaranta anys, les Jornades de Dret català a Tossa han estat el fòrum on el treball de recerca acadèmica ha confluït amb la visió pràctica dels professionals del dret per incidir sobre el desenvolupament del nou Dret civil català, amb visió de passat, present i futur.

Al llarg de les diferents edicions s’hi han tractat temes com, les qüestions bàsiques de la competència en matèria civil fins al dret successori i l’europeïtzació del dret privat; el dret immobiliari o la renovació del dret de família o l’anàlisi dels Reglaments europeus en matèria patrimonial, familiar i successòria, tant des de l’òptica del Dret internacional privat com del Dret civil.

Totes les edicions han conclòs amb la publicació dels Materials de les Jornades, que resulten imprescindibles per als estudiosos del dret català contemporani.