06. XIV Jornades de Dret català a Tossa (2006)

Selecció de ponències i comunicacions de les Catorzenes Jornades de Dret català a Tossa, celebrades el 21 i 22 de setembre de 2006.

Els textos corresponen a la versió prèvia dels treballs publicats a:

Àrea de Dret Civil, Universitat de Girona (coord.). La Codificació dels drets reals a Catalunya. Materials de les Catorzenes Jornades de Dret català a Tossa . Girona: Documenta Universitaria, 2007.

La codificació dels drets reals a Catalunya