02. X Jornades de Dret català a Tossa (1998)

Selecció de ponències i comunicacions de les Desenes Jornades de Dret català a Tossa, celebrades el 17, 18 i 19 de setembre de 1998.

Els textos corresponen a la versió prèvia dels treballs publicats a:

Àrea de Dret Civil, Universitat de Girona (coord.). El Futur del dret patrimonial de Catalunya. Materials de les Desenes Jornades de Dret català a Tossa . València: Tirant lo Blanc, 2000.

El futur del Dret patrimonial de Catalunya