03. XI Jornades de Dret català a Tossa (2000)

​Selecció de ponències i comunicacions de les Onzenes Jornades de Dret català a Tossa, celebrades el 21 i 22 de setembre del 2000.Els textos corresponen a la versió prèvia dels treballs publicats a: Àrea de Dret Civil, Universitat de Girona (coord.). L'exercici de les competències sobre dret civil de Catalunya. Materials de les Onzenes Jornades de Dret català a Tossa. València: Tirant lo Blanc, 2002
​L'exercici de les competències sobre dret civil de Catalunya

El Contracte de serveis

Obj. de conferència open access