Acotacions del món pràctic a la propietat horitzontal (II)

Vendrell Santiveri, Enrique
Share
El fet que, en aquesta ocasió, des de l’inici de la redacció de l’Avantprojecte que va donar lloc a la Llei 5/2015, s’hagin tingut molt presents les propostes dels Administradors de Finques de Catalunya i dels operadors jurídics, realitzades en insistents debats, publicacions i fòrums amb Jutges i Magistrats i amb d’altres juristes especialistes, ha fet que el resultat de la reforma hagi merescut una valoració molt favorable del que anomenaríem el “món pràctic” i en el mateix sentit de les comunitats de propietaris, la qual cosa és més rellevant encara per ser aquestes en definitiva a les que va adreçada principalment aquesta regulació.Com ja ha estat dit pel legislador en alguna ocasió, tota ordenació jurídica que es valori no s’hauria de concebre ni instaurar-se a esquenes de les exigències de la realitat social a la que va destinada, i a més, ha de ser així quan versa sobre una institució tan rellevant i de tanta vitalitat com ho és la propietat horitzontal, sota la que es regeixen més del 83% de les edificacions, ja sigui en propietat horitzontal simple, complexa o per parcel·les. En aquesta ocasió, i a diferència de l’anterior i reformada Llei 5/2006, aquest principi propi del sentit comú, afortunadament s’ha portat a terme i com a conseqüència han estat revisats múltiples aspectes, contradiccions i conflictes provocats per la regulació anterior i d’altres latents que no havien estat abordats per aquella es solucionen de forma substantiva, millorant en la seva redacció, claredat, tècnica i sistemàtica, el que, tot i que només fos per això, ja és d’agrair en el món de les comunitats de propietaris en el que alguns presidents i comuners solen atrevir-se habitualment a aplicar les disposicions legals i també les estatutàries, d’acord amb el seu propi i personal criteri interpretatiu. Realitzada aquesta valoració globalment positiva de la reforma que sens dubte haurà de manifestar-se també en la reducció dels litigis que puguin produir-se per la seva aplicació, em proposo realitzar alguns comentaris sobre les que des del punt de vista pràctic resulten més transcendents per l’esdevenir quotidià de la Comunitat, així com sobre alguns dubtes interpretatius que ja han començat a suscitar-se al respecte ​
​Tots els drets reservats