05. XIII Jornades de Dret català a Tossa (2004)

Selecció de ponències i comunicacions de les Tretzenes Jornades de Dret català a Tossa, celebrades el 23 i 24 de setembre de 2004.

Els textos corresponen a la versió prèvia dels treballs publicats a:

Àrea de Dret Civil, Universitat de Girona (coord.). Nous reptes del dret de família. Materials de les Tretzenes Jornades de Dret català a Tossa . Girona: Documenta Universitaria, 2005.

Nous reptes del dret de família