05. XIII Jornades de Dret català a Tossa (2004)

​Selecció de ponències i comunicacions de les Tretzenes Jornades de Dret català a Tossa, celebrades el 23 i 24 de setembre de 2004.Els textos corresponen a la versió prèvia dels treballs publicats a: Àrea de Dret Civil, Universitat de Girona (coord.). Nous reptes del dret de família. Materials de les Tretzenes Jornades de Dret català a Tossa. Girona: Documenta Universitaria, 2005.
​Nous reptes del dret de família

Parelles de fet i designació tutelar

Obj. de conferència open access

Family law. A challenge for Europe?

Obj. de conferència open access