Acotacions del món pràctic: l’experiència judicial

Bachs Estany, Josep M.
Share
Ponència que es refereix a la problemàtica de partida per a legislar en matèria d’obligacions i contractes, en concret a la distinció doctrinal i conceptual normativa entre Dret Civil i Dret Mercantil i a les “bases de les obligacions contractuals” com a reserva de Llei estatal, i també es refereix a les principals innovacions del Llibre VI, les seves connexions amb el Reglament europeu Roma I i amb la Llei 22/2010 de 20 de juliol del Codi de Consum (DOGC 5677 de 23‑7‑2010, BOE 196 de 2010) i especial referència a matèries de caducitat i prescripció ​
​Tots els drets reservats