07. XV Jornades de Dret català a Tossa (2008)

Selecció de ponències i comunicacions de les Quinzenes Jornades de Dret català a Tossa, celebrades el 25 i 26 de setembre de 2008.

Els textos corresponen a la versió prèvia dels treballs publicats a:

Àrea de Dret Civil, Universitat de Girona (coord.). El Nou dret successori del codi civil de Catalunya. Materials de les Quinzenes Jornades de Dret català a Tossa . Girona: Documenta Universitaria, 2009.

El nou dret successori del Codi Civil de Catalunya

La Marmessoria

Conf. Object open access