07. XV Jornades de Dret català a Tossa (2008)

​Selecció de ponències i comunicacions de les Quinzenes Jornades de Dret català a Tossa, celebrades el 25 i 26 de setembre de 2008.Els textos corresponen a la versió prèvia dels treballs publicats a: Àrea de Dret Civil, Universitat de Girona (coord.). El Nou dret successori del codi civil de Catalunya. Materials de les Quinzenes Jornades de Dret català a Tossa. Girona: Documenta Universitaria, 2009.
​El nou dret successori del Codi Civil de Catalunya

La Marmessoria

Obj. de conferència open access