La Protecció de la vida familiar i la protecció jurídica de l’infant en l’àmbit del Consell d’Europa

Ravetllat Ballesté, Isaac
Share
Comunicació sobre la protecció de la vida familiar en el Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i les Llibertats Fonamentals, de 4 de novembre de 1950, i en la jurisprudència emanada del Tribunal Europeu de Drets Humans ​
​Tots els drets reservats