13. XXI Jornades de Dret català a Tossa (2021)

Ponències i comunicacions de les Vint-i-unenes Jornades de Dret català a Tossa de Mar: Compravenda, arrendaments i noves modalitats d’ús temporals de béns, celebrades el 23 i 24 de setembre de 2021.