L’Anomenada hipoteca inversa. Una perspectiva des del dret comparat a través de l’anàlisi d’una escriptura pública signada a Catalunya-Espanya

Catena Oliva, Alfons
Share
Comunicació sobre l’anomenada hipoteca inversa i la seva regulació, o més ben dit, la seva manca de regulació al dret català i al dret espanyol, i sobre el seu estudi des d’una perspectiva de dret civil, dret successori, dret dels consumidors i dret fiscal ​
​Tots els drets reservats