04. XII Jornades de Dret català a Tossa (2002)

Selecció de ponències i comunicacions de les Dotzenes Jornades de Dret català a Tossa, celebrades el 26 i 27 de setembre de 2002.

Els textos corresponen a la versió prèvia dels treballs publicats a:

Àrea de Dret Civil, Universitat de Girona (coord.). El Dret civil català en el context europeu. Materials de les Dotzenes Jornades de Dret català a Tossa . Girona: Documenta Universitaria, 2003.

El Dret civil català en el context europeu