És la creació del Registre de parelles estables la solució als problemes per a l’aplicació del Dret de la UE?

Marín Cosarnau, Diana
Share
El model de convivència estable de parella previst pel legislador català en el llibre segon del Codi Civil de Catalunya troba dificultats en l’encaix amb la categoria d’unió registrada sobre els aspectes que regula el legislador europeu en referència als drets de residència i a les qüestions de Dret internacional privat. En aquesta ponència es parla del Registre de parelles estables, els aspectes de Dret d’estrangeria com els drets de residència de la unió registrada, els aspectes de Dret internacional privat com els efectes patrimonials de la unió registrada, i de les noves perspectives a partir del desenvolupament reglamentari del Registre de parelles estables ​
​Tots els drets reservats