El Reglament europeu sobre llei aplicable a les obligacions contractuals (Roma I): aplicabilitat espacial de la normativa elaborada a Catalunya en matèria de contractes

Forner Delaygua, Joaquim
Share
El tema d’aquesta ponència gira al voltant de l’aplicabilitat del Dret català d’obligacions contractuals en situacions heterogènies, atès que el Dret català d’obligacions coexisteix amb altres Drets d’obligacions, amb o sense coincidència parcial d’àmbit territorial de vigència. És a dir, amb Drets que no tenen el seu origen a les fonts materials del Dret català. Per situacions heterogènies entenem els fets amb significat jurídic i amb contacte amb diferents Drets, car llavors té sentit preguntar‑se quin Dret els és aplicable. Els Drets de diferent origen considerats poden ser de diferents Estats o d’un mateix Estat. La qüestió de l’aplicabilitat, en el context de coexistència de Drets, amb o sense coincidència d’àmbit territorial de vigència entre aquests Drets, duu a escollir el Dret aplicable, de modus i manera que, per a una qüestió jurídica donada, un Dret s’aplica i els altres no ​
​Tots els drets reservats