La implementació al Dret civil català de les Dir. (UE) 2019/770 i 2019/771, relatives al contracte de subministrament d’elements digitals i al contracte de compravenda de béns

Arnau Raventós, Lídia
Share
La implementació al Dret civil català de les Directives de la UE 2019/770 i 2019/771, relatives al contracte de subministrament d’elements digitals i al contracte de compravenda de béns ​
​Tots els drets reservats