La compra venda immobiliària: estat de la qüestió i problemes pràctics

Mota Papaseit, Nativitat
Share
Aquest estudi se centra en un argumentari lògic sobre la llei aplicable a les compravendes de béns immobles situats a Catalunya. La finalitat de l’estudi és sobretot pràctica, però no només busca facilitar la feina als operadors jurídics, sinó que vol aportar idees i vàries conclusions noves, que poden ser objecte de futures ref lexions doctrinals.El Dret Civil Català se’ns mostra aquí com una eina suggerent de nous plantejaments i sobretot, com una eina molt útil per a regular les compravendes immobiliàries d’avui.La darrera part d’aquest estudi s’enfoca en el pacte de condició resolutòria en les compravendes immobiliàries i desgrana tant la problemàtica arran de la seva coexistència amb la condició resolutòria del dret espanyol com la seva problemàtica de desenvolupament pràctic ​
​Tots els drets reservats