Modalitats d’arrendament de béns amb opció de compra: rènting, lísing i altres figures

Share
En aquesta exposició tractarem de manera no pormenoritzada les diferents modalitats d’arrendament amb opció de compra i les possibilitats que ofereix i que ens podria oferir el dret català per a la seva millora, des d’un punt de vista pràctic. Tractarem les 3 figures que més es donen a la pràctica: l’arrendament amb opció de compra que podríem denominar "tradicional", el lísing o arrendament financer i el «rènting» o lísing operatiu. També farem una petita referència a l’anomenat "lease-back" com a una modalitat del lísing i a l’arrendament financer flexible com una modalitat del "rènting". Les diferències entre aquestes figures són importants perquè busquen aconseguir finalitats diverses i tenen una naturalesa, característiques i efectes molt diferents ​
​Tots els drets reservats