La Mediació en l’empresa familiar, una eina per a la seva pervivència

Demestre, Viola Isabel
Share
L’empresa familiar té una problemàtica específica derivada de la situació complexa que es produeix per la interrelació de tres cercles d’interessos: família, propietat i empresa). La interrelació d’aquests tres àmbits, amb les seves pròpies normes, valors i estructures organitzacionals, fa que hi pugui haver tot un entramat de relacions personals ​
​Tots els drets reservats