L’Accessió immobiliària en el llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya

Marsal Guillamet, Joan
Share
Ponència que tracta de la incorporació com a supòsit de fet de l'accessió, de l'accessió com a títol adquisitiu exclusiu de la propietat, de les classes d'accessió i del règim jurídic ​
​Tots els drets reservats