Les Situacions de comunitat en el llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya

Jou i Mirabent, Lluís
Share
Ponència sobre el llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya on es parla de les situacions de comunitat en general, de la comunitat ordinària divisa, dels drets individuals sobre la comunitat, de l'objecte de la comunitat i els qui en són titulars, i la divisió de la cosa comuna ​
​Tots els drets reservats