El Dret de retenció de l’edifici per part de les persones que intervenen en el procés d’edificació: contractistes, subcontractistes i treballadors assalariats

Medina Ortiz, Jordi
Share
Comunicació que se centra en l’examen de la qüestió següent: el dret de retenció de les persones que han posat el seu treball en la construcció o reparació d’un edifici, tant si estan lligats amb el propietari de l’edifici per una relació contractual directa, com si ho estan de forma indirecta ​
​Tots els drets reservats