Aspectes pràctics de les urbanitzacions privades en la nova regulació del Codi Civil de Catalunya

González Bou, Emilio
Share
Ponència que examina la regulació de les urbanitzacions privades que fa el Llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya. Es comenten els articles que les regulen i es posen de relleu aquells aspectes pràctics, especialment notarials i registrals, més destacats ​
​Tots els drets reservats