Institut de Química Computacional i Catàlisi (IQCC)

L’Institut de Química Computacional i Catàlisi (IQCC) de la Universitat de Girona (UdG) és el resultat de la fusió de l'antic Institut de Química Computacional (IQC), el Grup de Recerca de Química Bioinorgànica i Supramolecular (QBIS) i l’Unitat d'Investigació de Metalls de Transició en Síntesi Orgànica (METSO). El denominador comú de gran part de la recerca que fa el nou IQCC és la catàlisi homogènia sostenible, abordada des del laboratori experimental i el computacional de forma simultània i coordinada al mateix temps. Els tres grups ja portaven a terme diferents projectes de col•laboració anteriorment, però l'esmentada unió neix amb la intenció de crear un grup d'investigació més potent i competitiu a nivell internacional, amb la catàlisi homogènia sostenible com eix vertebrador.

El 27/02/2013 l'Institut de Química Computacional (IQC) canvia el seu nom pel d' Institut de Química Computacional i Catàlisi (IQCC).

Descubre
Jerarquia 
Colecciones en esta comunidad