Visualitzant 04. XII Jornades de Dret català a Tossa (2002) per data de publicació