Un Apunt històric: la idea de codificació segons en Estanislao Reynals i Rabassa

Arnau Raventós, Lídia
Share
Aquesta comunicació s’inscriu en el marc d’un treball de recerca que pren, com a objecte d’estudi, la resposta catalana a l’aparició del Projecte de Codi Civil de 1851. Com és sabut, les veus a favor i en contra d’aquell text s’alçaren des de diferents àmbits i ho feren perquè, al marge de voler evidenciar l’existència d’un esperit reivindicatiu de la nacionalitat i les institucions pròpies, les implicacions econòmiques i socials del Projecte eren moltes i massa importants com per mantenir-se al marge. L’anàlisi que ara es proposa és, certament, molt menys ambiciós. Fuig de la descripció i la interpretació detallades de tots els esdeveniments que, d’una manera o altra, feren palesa la reacció catalana al Projecte. S’allunya d’aquest objectiu, però es realitza a la seva empara: amb motiu de l’aparició del Projecte del Govern de Bravo Murillo, sorgiren a la llum un seguit d’articles periodístics signats per personatges insignes de l’època, que recorreren a la paraula escrita per manifestar l’opinió que els mereixia el projecte de 1851. La premsa esdevingué, així, una plataforma perfecta de reivindicació per alguns dels que s’oposaven al text ​
​Tots els drets reservats