La Lluita per la terra: solidaritats pageses i conflictivitat rural a la regió de Girona (1931-1936)

Bosch i Cuenca, Pere
Share
El present estudi intenta reconstruir les formes de mobilització i socialització, els esforços organitzatius, les anàlisis i els programes reivindicatius i els enfrontaments socials que es van donar a la regió de Girona durant els anys de la Segona República al voltant de la lluita per la terra. Però, al mateix temps, intenta relacionar-ho amb els enfrontaments que es produïen en altres territoris (i no pas només a la zona estrictament rabassaire) i integrar-los en una visió general de país. Es tracta, en definitiva, de reconstruir la dinàmica gironina amb la voluntat de contribuir a bastir una història global, talment com si situéssim el nostre angle de visió en una altra perspectiva, la del camp gironí ​
​Tots els drets reservats