La Lluita per la terra: solidaritats pageses i conflictivitat rural a la regió de Girona (1931-1936)