Acord per l’aprovació del mandat institucional d’accés obert de la Universitat de Girona

Universitat de Girona
Share
Mandat institucional d’Accés Obert de la Universitat de Girona, aprovat en Consell de Govern en sessió núm. 5/2021 de 19 d’abril de 2021. La Universitat de Girona està compromesa amb l’accés obert des que el 2010 va signar la Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Science and Humanities, liderada en aquells moments per la Max Planck Society. Aquesta declaració va ser la llavor de la primera Política institucional d’accés obert de la Universitat de Girona, aprovada el 2012 pel Consell de Govern. Des de la Declaració de Berlín, l’evolució progressiva del moviment Open Access (d’ara endavant OA) ens porta a afirmar que actualment ens trobem davant un canvi de paradigma respecte a la publicació científica tradicional que esdevindrà un canvi estructural i global de la manera d’entendre la investigació i la difusió dels resultats de la recerca. Aquesta ha de ser oberta, col·laborativa, transparent i accessible perseguint, en definitiva, un major impacte dels resultats de la recerca i un retorn a la societat. L’èxit del moviment OA ha estat possible per l’aixopluc legislatiu que ha representat el desplegament de l’article 37 de la 'Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación' i especialment el posicionament de la Comissió Europea que ha provocat que l’OA ocupi les agendes de les agències de finançament, o les conferències de rectors de les universitats de tots els estats membres. En el cas de l’Estat, la CRUE s’ha posicionat amb la redacció dels “Compromisos de las Universidades ante el Open Science” on encoratja a totes les universitats a fer aquesta transició al nou model. A la vegada, a partir del 2020 totes les convocatòries europees i estatals d’ajuts a la recerca insten als investigadors a publicar en accés obert i a oferir en obert les dades utilitzades en la recerca objecte del projecte finançat. Aquest escenari, doncs, fa necessari el posicionament de la Universitat de Girona per a realitzar el canvi definitiu cap a l’accés obert a partir de 2021 com requereix la Comissió Europea ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution (by) Creative Commons by4.0