Política de Gestió de Dades de Recerca de la Universitat de Girona

Universitat de Girona
Share
Política de Gestió de Dades de Recerca aprovada en Consell de Govern en sessió núm. 02/2022 de 16 de febrer de 2022 de la Universitat de Girona. El compromís de la Universitat de Girona amb el moviment d’Accés Obert s’inicia al 2010, al signar la Declaració de Berlín, i continua amb la primera Política d’Accés Obert de la UdG, i posteriorment el Mandat d’accés obert de la Universitat de Girona, aprovat el 19 d’abril de 2021. Actualment la UdG està en procés de desplegament del que s'anomena Ciència Oberta, un concepte més ampli que entén la necessitat de posar a disposició pública, no només les publicacions científiques sinó també les fonts primàries de la investigació científica, com son, les dades de recerca. Aquestes dades s’han de gestionar de manera que puguin ratificar en qualsevol moment la publicació que s’ha generat a partir d’elles i també han de poder ser reutilitzables per a noves investigacions. És el que es coneix com a principis FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable): les dades de recerca han de ser fàcilment trobables, accessibles, interoperables i reutilitzables. Aquests principis FAIR han estat àmpliament acceptats per la comunitat internacional i són els elements rectors de la gestió de dades dins el programa Horizon Europe ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution (by) Creative Commons by4.0