El Contracte de viatge combinat

Share
És probable que la presentació d’una ponència sobre el contracte de viatge combinat en unes Jornades dedicades al Dret civil de Catalunya pugui causar una certa estranyesa. Com és ben sabut, aquest contracte no pertany als temes clàssics del Dret català, ni tampoc fou objecte de tractament en les darreres Jornades d’ara fa dos anys dedicades exclusivament al futur del Dret patrimonial de Catalunya. Hom podria pensar fins i tot que la seva importància és menor o que el seu estudi pertany a altres disciplines. L’objectiu d’aquesta ponència és, d’una banda, intentar palesar que aquesta prevenció no està fonamentada i exposar les raons per les quals els ponents creiem que la regulació d’aquest contracte esdevé una de banc de proves d’algunes qüestions importants del desenvolupament futur del Dret Català. D’altra banda, intenta oferir una reflexió sobre alguns dels aspectes que s’haurien de tenir en compte en una eventual nova regulació ​
​Tots els drets reservats