La Sistemàtica d’un codi de dret patrimonial de Catalunya

Badosa i Coll, Ferran
Share
La previsió d'un Codi de Dret Patrimonial com a pas per assolir un 'Codi de Dret Civil de Catalunya' (Preàmb. I, par. 9 del C. de Família), malgrat que actualment les previsions són d’assolir-los simultàniament, fa adient valorar el mètode seguit en els dos casos que l’han precedit ​
​Tots els drets reservats