Visualitzant Eix 2. Autogestió de l'aprenentatge per títol