Univest 08

El Congrés Internacional “L’estudiant, eix del canvi a la universitat” es presenta com un espai per a l’intercanvi i l’estudi del nou model d’educació superior que comporta el procés de convergència europea, en el qual el principal protagonista és l’estudiant.

Es tracta d’una proposta innovadora en la qual el professorat, els estudiants i el personal d’administració i serveis estan convidats a aportar-hi les seves idees, reflexions i punts de vista particulars respecte dels següents eixos temàtics:

- Planificació de la docència centrada en l'estudiant

- Autogestió de l'aprenentatge

- Tutorització dels estudiants

- Participació dels estudiants en la vida universitària

- Experiències fora de les aules ordinàries de classe

L’estudiant, eix del canvi a la universitat