Aprenentatge col·laboratiu en el marc de l’assignatura de dinàmica de fluids computacional en els estudis d’enginyeria industrial

Full Text
Share
En una societat com l’actual on el canvi tecnològic és cada vegada més ràpid i les necessitats de les empreses varien ràpidament, és necessari enfortir un lligam d’interacció entre empreses/universitats on cadascuna es nodreixi dels coneixements de l’altra, afavorint un intercanvi d’informació i coneixement el més fluid i dinàmic possible. Així doncs, és necessari establir una connexió, el més eficient possible, entre el món laboral i el món docent, de manera que els futurs titulats universitaris puguin ser el màxim de resolutius a l’hora de trobar solucions adaptades a cadascuna de les necessitats que se’ls pugui plantejar. Podem entendre el resultat del treball col·laboratiu com aquell que s’obté després de sumar les aportacions que fan els diversos membres del grup de manera qualitativa i quantitativa de manera que el resultat assolit al final esdevingui millor que el que s’hagués obtingut si els membres que formen el grup haguessin treballat per separat i sense comunicació col·laborativa entre ells. Aquesta no és una tasca sempre fàcil ja que implica la voluntat clara dels diversos integrants de voler treballar d’aquesta manera, ja que si no és així no s’obtindrà el resultat desitjat, i probablement esdevingui una pèrdua de temps per el conjunt. A tot això cal sumar a més a més la tendència d’algunes persones a no compartir els seus coneixements adquirits, ja que creuen que la informació és poder i que d’aquesta manera juguen un paper indispensable. Res més lluny de la realitat, cal potenciar la manera d’entendre el treball d’una manera col·laborativa, tenint en compte els avantatges que comporta el compartir la informació i el coneixement amb els companys de treball; aconseguint d’aquesta manera un resultat final millor que no pas si es treballés de manera individual. Aquest escrit proposa un procediment de treball, que es desitja implementar en els propers cursos de l’assignatura de Dinàmica de Fluids Computacional en els estudis d’Enginyeria Industrial de la Universitat de Girona, per tal de posteriorment poder fer un anàlisi comparatiu amb el resultat obtingut basant-se en aquest mètode i comparant-lo amb les evaluacions de cursos anteriors. Així d’aquesta manera serà possible visualitzar els punts forts i mancances del dos mètodes per tal de comprovar si s’obté el resultat esperat o no a partir de les modificacions proposades ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution – Non commercial – Share alike (by-nc-sa) Creative Commons by-nc-sa3.0