Listar Taula D: Participació dels estudiants en la vida universitària por fecha de publicación