Visualitzant Taula D: Participació dels estudiants en la vida universitària per data de publicació