Més enllà de l’escola rural: cap a un model integral i integrador de l’educació en el territori