01. IX Jornades de Dret català a Tossa (1996)

Selecció de ponències i comunicacions de les Novenes Jornades de Dret català a Tossa, celebrades el 19, 20 i 21 de setembre de 1996.

Els textos corresponen a la versió prèvia dels treballs publicats a:

Àrea de Dret Civil, Universitat de Girona (coord.). Les Persones jurídiques en el dret civil de Catalunya: associacions i fundacions. Materials de les Novenes Jornades de Dret català a Tossa . València: Tirant lo Blanc, 1998.

Les Persones jurídiques en el dret civil de Catalunya: associacions i fundacions