Règim tributari de les aportacions a les fundacions i del mecenatge. Incentius fiscals

Tarragona Coromina, Miquel
Share
Em correspon exposar el règim fiscal de les aportacions a les fundacions, en relació a l'aportant, que es regula en el Capítol II del Títol II de la Llei de Fundacions i d'Incentius Fiscals a la participació privada en activitats d'interès general, de 24 de novembre de 1.994, que té aplicació general per a tota Espanya, excepte al País Basc i Navarra, per tractar­se d'una qüestió d'Hisenda general (D.F. la,4.). La Llei 1/1982 de 3 de març del Parlament de Catalunya, que regula les Fundacions Catalanes, conté una remissió expressa a la Llei estatal ​
​Tots els drets reservats