Visualitzant 02. X Jornades de Dret català a Tossa (1998) per data de publicació

Towards a European Contract Law

Obj. de conferència open access