Criteris jurisprudencials del 'consilium fraudis' en la protecció del dret de crèdit