La Llei 10/1998, de 15 de juliol, d’Unions Estables de Parella: balanç de la seva aplicació judicial

Egea Fernández, Joan
Share
Per fer un balanç del que ha suposat l'entrada en vigor de la Llei 10/1998, de 15 de juliol, d'unions estables de parella (en endavant LUEP), és imprescindible analitzar la jurisprudència generada, en els sis anys de vigència, per les audiències catalanes i també pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, tot i que certament encara és aviat perquè hi hagi un cos consolidat de jurisprudència ​
​Tots els drets reservats