La Llei 10/1998, de 15 de juliol, d’Unions Estables de Parella: balanç de la seva aplicació judicial