One-shot absolute pattern for dense reconstruction using DeBruijn coding and Windowed Fourier Transform

Text Complet
One-shot-absolute.pdf embargoed access
Sol·licita còpia a l'autor de l'article
En omplir aquest formulari esteu demanant una còpia de l'article dipositat al repositori institucional (DUGiDocs) al seu autor o a l'autor principal de l'article. Serà el mateix autor qui decideixi lliurar una còpia del document a qui ho sol•liciti si ho creu convenient. En tot cas, la Biblioteca de la UdG no intervé en aquest procés ja que no està autoritzada a facilitar articles quan aquests són d'accés restringit.
Compartir
Shape reconstruction using coded structured light (SL) is considered one of the most reliable techniques to recover object surfaces. Among SL techniques, the achievement of dense acquisition for moving scenarios constitutes an active field of research. A common solution is to project a single one-shot fringe pattern, extracting depth from the phase deviation of the imaged pattern. However, the algorithms employed to unwrap the phase are computationally slow and can fail in the presence of depth discontinuities and occlusions. In this work, a proposal for a new one-shot dense pattern that combines DeBruijn and Windowed Fourier Transform to obtain a dense, absolute, accurate and computationally fast 3D reconstruction is presented and compared with other existing techniques ​
​Tots els drets reservats