Visualitzant Eix 3. Tutorització dels estudiants per data de publicació