Aplicació de la metodologia d'estudi de casos per a un aprenentatge col·laboratiu de la química analítica