L'Aprenentatge autònom dels estudiants: una mirada transversal a la Universitat de Vic