La relació de les fortaleses personals amb l'èxit acadèmic dins l'àmbit de la psicologia social: diagnòstic per a futures accions formatives