GALI. Gabinet d'Assessorament Lingüístic per a la Immigració

El Gabinet d’Assessorament Lingüístic per a la Immigració (GALI) és una estructura de recerca de la Universitat de Girona, nascuda l'any 2002, que vehicula els projectes de transferència del Grup de Lèxic i Gramàtica. El GALI està format per investigadors del Departament de Filologia i Comunicació (Grup de Lèxic i Gramàtica), del Departament de Psicologia (Grup de Llenguatge i Cognició i Grup d'Educació i Cultura), i del Departament d’Infermeria de la Universitat de Girona.