GALI-Salut (Converses mèdiques)

​Converses mèdiques del català a altres llengües