GALI-Salut (Converses mèdiques)

Converses mèdiques del català a altres llengües